top of page

Prohlášení o cookies Více o cookiesCookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.Tato stránka používá různé typy cookies. Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookies na našich webových stránkách.Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje. Cookies pravidelně vyhodnocujeme pomocí reportu z Cookiebot.​Informace ke zpracování osobních údajů:V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vám tímto poskytli veškeré informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Oslavárna. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazu ohledně uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle  na e-mailové adrese info@oslavarna.cz 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu - jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail..., oslavy

Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, dále zpracováváme pro další účely:

v případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;

jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti);

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. Z titulu oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje 3 roky od skončení smluvního vztahu s Vámi. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu 3 let od poslední komunikace s Vámi (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. 

Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti Oslavárna jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).K uplatnění jakéhokoli z výše uvedených práv můžete využít obecného formuláře. Ve formuláři vyplňte všechna povinná pole, vytiskněte, svým podpisem potvrďte správnost všech údajů a pošlete na Oslavárna, Mincovní 381, Kutná Hora 28401. Informace o přijatých opatřeních obdržíte do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty bychom Vás informovali do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

​​​​

 

284 01 Kutná Hora

Mincovní 381

info@oslavarna.cz

Manger

Gabriela  Svobodová

+420 721 074 008

bottom of page